zayıf başarım sendromu ne demek?

 1. Geçmişte başarımları iyi olduğu bilinen atların belirgin herhangi bir hastalık bulunmaksızın bir dizi başarısızlık göstermesi, kötü performans sendromu.
 2. (en)Poor performance syndrome).

zayıf

 1. Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan
 2. Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan)
 3. Görevini yapacak yeterli gücü olmayan.
 4. Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan.
 5. Önemli, güvenilir olmayan.
 6. Çok az.
 7. Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan.
 8. Başarısızlığı gösteren not.
 9. Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz.
 10. (en)Atonic.

zayıf açınık

 1. Bkz. İkinlik.

başarım

 1. Elde edilen bir başarı.
 2. Bir sporcunun yapabileceği en iyi derece, takat sınırı, performans.
 3. (en)Performance.

sendrom

 1. Özel bir bozukluğu belirleyen, bir arada görülen, teşhisi kolaylaştıran bulgu ve belirtilerin tümü.
 2. Belirge
 3. (Yun. syn: ile; dromein: koşmak) Bir hastalığı karakterize eden ve aynı anda ortaya çıkan belirtiler.
 4. Belli bir hastalığa ait klinik belirtilerin tümü.
 5. Bir hastalıkta görülen semptomların tümü.
 6. (en)Syndrome.
 7. (en)Syndrom.
 8. (al)Syndrom
 9. (la)Syndrome

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zayıfzayıf açınıkzayıf alan ligandızayıf asitzayıf asitkonjuge baz çiftizayıf asitler ve bazlarzayıf atzayıf atmosferzayıf bağlarzayıf bazzaydebaşarımbaşarım gözcüsübaşarıbaşarı belgesibaşarı devresibaşarı göstermekbaşarı güdüsübaşarbaşaracağı kesin olanbaşaracağı tahmin edilmeyenbaşaramamakbaşaranbaşa aitbaşa bağlı sözdızimibaşa başbaşa baş gelmekbaşa baş noktası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın