zayıf asitkonjuge baz çifti ne demek?

 1. Bronsted-Lowry tanımında bir proton alıp vererek birbirine dönüşebilen türler.

zayıf

 1. Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan
 2. Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan)
 3. Görevini yapacak yeterli gücü olmayan.
 4. Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan.
 5. Önemli, güvenilir olmayan.
 6. Çok az.
 7. Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan.
 8. Başarısızlığı gösteren not.
 9. Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz.
 10. (en)Atonic.

zayıf açınık

 1. Bkz. İkinlik.

baz

 1. Temel, esas.
 2. Taban.
 3. Bir asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan madde, esas.
 4. Bk. taban
 5. Alkali
 6. Nükleotid yapısını oluşturan moleküller.
 7. Suda çözündüğünde hidroksil yükünü OH
 8. Herhangi bir şeyin temeli veya en küçük parçası, bileşiğin ana maddesi.
 9. Kimyada tuzun asit olmayan kısmı veya tuzların oluşumu için asitlerle birleşmiş madde veya bir çözeltide hidrojen iyonu (proton) alan madde.
 10. Alkali.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zayıfzayıf açınıkzayıf alan ligandızayıf asitzayıf asitler ve bazlarzayıf atzayıf atmosferzayıf bağlarzayıf başarım sendromuzayıf bazzaydeasitasit albüminasit alkolasit amitasit anhidriti
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın