zayıf asit ne demek?

 1. Sulu çözeltisinde kısmen iyonlaşan asit.
 2. Protonlarına ilgisi yüksek, çok az iyonlaşan veya protonlarını suya çok az veren asit.
 3. (en)Weak acid.
 4. (al)Schwache S

zayıf asitkonjuge baz çifti

 1. Bronsted-Lowry tanımında bir proton alıp vererek birbirine dönüşebilen türler.

zayıf asitler ve bazlar

 1. Özel bir çözücüde ancak kısmen iyonlaşabilen asitler ve bazlar.

asit

 1. Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.
 2. Bk. ekşit
 3. Bir çözeltiye H+ iyonu (proton) çıkaran madde.
 4. Suda çözündüğünde hidronyum yükünü H3O+ veren kimyasalözdek. (Yapısındaki hidrojenleri, baz kökleri ya da metallerle yer değiştirerek tuzları oluşturur, pH ölçeğinde 0-7 arasında değer gösterirler.)
 5. (Bronsted) Proton verme yatkınlığı olan kimyasal bileşik.
 6. (Lewis) Ortaklanmamış elektron çifti ya da çiftlerini almaya yatkın olan kimyasal özdek.
 7. Bir çözeltiye hidrojen iyonu veren, suda çözündüğü zaman hidrojen iyonları açığa çıkaran, bileşimindeki hidrojenin yerine herhangi bir mineral alarak tuz meydana getirebilen ve turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirme özelliği olan hidrojenli bileşim.
 8. Fr. Terkibindeki hidrojenin yerine element alarak tuz meydana gelmesine sebep olan ve mavi turnusolü kırmızıya çevirmek hasiyetinde hidrojenli birleşik hamız.
 9. Alkali maddenin tersi özellikler taşıyan, turnusolün mavi rengini kırmızıya çeviren, suda eridiği zaman hidrojen iyonları meydana getiren hidrojenli bileşik.
 10. (en)Acid, Osm. hamız.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zayıf asitkonjuge baz çiftizayıf asitler ve bazlarzayıf açınıkzayıf alan ligandızayıf atzayıfzayıf atmosferzayıf bağlarzayıf başarım sendromuzayıf bazzaydeasitasit albüminasit alkolasit amitasit anhidritiasit anyonik sürfektanlarasit ayrışma sabitiasit azitasit banyosuasit baz belirteçleriasiasi gençasi gençlikasiaasia minor
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın