zamirsi sıfat ne demek?

 1. Soyut veya somut bir şeyi işaret ederek değil, anarak göstermeye yarıyan kelime : O fikre diyeceğim yok, fakat bu teklifi kabul edemem.
 2. (fr)Adjectif pronominal

zamir

 1. Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl.
 2. İçyüz, iç.
 3. Bk. adıl
 4. Isim olmayıp, ismin yerini tutar
 5. Yürek, vicdan.
 6. Gönülde gizli olan sır.
 7. Adın yerini tutan sözcük.
 8. İç, içyüz.
 9. (en)Pronoun.
 10. (en)Pronoun adıl.

zamir bükünü

 1. Bazı dillerde isim çekiminden ayrı olan zamir ve zamirsi sıfat çekimi,
 2. (fr)Flexion pronominale

sıfat

 1. Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği
 2. Bir ismi, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad.
 3. Yüz, kılık ve dış görünüş
 4. Bk. sıfat
 5. (Derleme.. san, ulak, katmaç) Bir adı niteleyen veya belirten sözcük: Beyaz ev, güzel çocuk, beş gün, bu kitap, hangi kız, bazı olaylar vb.
 6. Bk. öznitelik
 7. Bk. yüklenç
 8. Tabi tohumlama.
 9. Bir kimse veya şeyin hal ve vasfı, keyfiyeti.
 10. (Sıfat. C.) Sıfatlar, vasıflar. (Osmanlıca'da yazılışı: sıfât)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zamirzamir bükünüzamir i fiilızamir nsizamirezamimezaminzamin olmakzamzam gelmekzam görmekzam onunkizam paketisıfatsıfat zamirsıfat cinsindensıfat eklerisıfat fiilsıfat fiil grubusıfat gibi kullanılansıfat ı adediyesıfat ı adediyye i tevzıiyyesıfat ı tavsıfiyyesıfakSIsı birimlerisıabSIADHsıba
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın