zaman algısı ne demek?

 1. Ruhsal bir sürecin hızı, zaman içindeki yeri, görünüş düzeyi açılarından süresini kavramak.

zaman alan

 1. (en)Time-consuming.

zaman adamı

 1. (en)Trimmer.

algı

 1. Kazanç, alacak.
 2. Rüşvet.
 3. Vergi.
 4. Haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık.
 5. Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.
 6. Belleğin katkıları ve bir duyusal izlenimle ortaya çıkan, karmaşık, nesnel bilinç içeriği. Özellikle görselalgılar, dışımızdaki varlığın, şeylerin, nesnelerin biçim ve durumları konusundaki betimlemelerimizin yapısına girer.
 7. 1 . kazanç, alacak. 2 . rüşvet. 3 . vergi. 4 . bir şeye dikkati yönelterek, o şeyin bilincine varma, idrak.
 8. Anlayış, kavrayış.
 9. (İdrak) İnsanın kendi varlığından veya çevresinden aldığı uyarımların, zihinde yorumlanması, manalandırılması. Doğru idrak gibi yanlış idrak da olabilir. Yanlış idrak göz yanılması yahut olmıyan bir şeyi görmek şeklinde olabilir. Dünyayı, idrak sayesinde tanıyoruz. Bir idrakte hem afaki (objektif, nesnel), hem enfüsi (sübjektif, öznel) unsurlar bulunur. Bu sebeple idrak, gerçeğin bizzat kendisi değil, gerçeğin bir yorumudur.
 10. (en)Sense.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zaman alanzaman adamızaman akorduzaman aralığızaman aralıklı çekim düzenizamanzaman araligi saatizaman asimizaman aşıldızaman aşımızamairzamzam gelmekzam görmekzam onunkizam paketialgısalalgısal bütünlükalgısal devimsel öğrenmealgısal kurgualgısal öğrenmealgıalgı alanıalgı bıçağıalgı bozukluğualgı dayanağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın