zaman ne demek?

 1. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit

  Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım.

  Ö. Seyfettin
 2. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit

  Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir.

  A. İlhan
 3. Belirlenmiş olan an.
 4. Çağ, mevsim.
 5. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler.
 6. Dönem, devir

  Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi.

  H. Taner
 7. Bir süre ile ilgili durum ve şartlar

  Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu.

  H. Taner
 8. Güneş ve yıldızların öğlene göre açısal uzaklığına karşılık bir ölçü.
 9. Bk. çağ
 10. (Derleme.. fiillerde Zaman) Eylemlerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kavramı: Geldi, gelmiş, geliyor, gelir, gelecek, geldiydi, geliyormuş, hastaydı vb.
 11. Bk. evre
 12. SI biriminde saniye (s) gösterilen dördüncü boyut.
 13. Bir iş veya olayın geçmekte olduğu sürenin ölçüsü.
 14. Vakit; çağ.
 15. (en)Whilst.
 16. (en)Bout.
 17. (en)Cycle.
 18. (en)Date.
 19. (en)Father time.
 20. (en)Hour.
 21. (en)Season.
 22. (en)Tense.
 23. (en)Time.
 24. (en)When.
 25. (en)While.
 26. (en)Sands.
 27. (en)Leeway.
 28. (en)Space.
 29. (en)Beat.
 30. (en)The enemy.
 31. (en)Interval.
 32. (en)Juncture.
 33. (en)Tide.
 34. (fr)Temps

çağ

 1. Zaman dilimi, vakit.
 2. Hayatın çocukluk, gençlik vb. dönemlerinden her biri, yaş
 3. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir
 4. Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri, kurun.
 5. Bir şeyin uygun, elverişli zamanı
 6. Bir katmanın oluştuğu süre.
 7. "Dördüncüçağ", "gençlikçağı" örneklerinde olduğu gibi, yerine göre yerbilim evrelerine verilen ad.
 8. Zaman, vakit, esna, hengam, mevsim.
 9. (en)Era.
 10. (en)Times.

zaman adamı

 1. (en)Trimmer.

zaman akordu

 1. Bk. süre ayarlaması

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zaman adamızaman akorduzaman alanzaman algısızaman aralığızaman aralıklı çekim düzenizaman araligi saatizaman asimizaman aşıldızaman aşımızamairzamzam gelmekzam görmekzam onunkizam paketi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın