zaman adamı ne demek?

  1. (en)Trimmer.

zaman akordu

  1. Bk. süre ayarlaması

zaman alan

  1. (en)Time-consuming.

adamı

  1. Bir işi ustalıkla yapan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zaman akorduzaman alanzaman algısızaman aralığızaman aralıklı çekim düzenizamanzaman araligi saatizaman asimizaman aşıldızaman aşımızamairzamzam gelmekzam görmekzam onunkizam paketiadamıadamımadamınadamın adı çıkacağına canı çıksınadamın iyisi işbaşında belli oluradamın kötüsü olmaz, meğer züğürt olaadamın yere bakanından, suyun yavaş akanından korkadamına göreadamışadamadam adamaadam adama gerek oluradam adama savunmaadam adama yük değil, can gövdeye mülk değiladaada balığıada bana, adayım sanaada barbusuada byron
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın