alıştıra alıştıra haber vermek ne demek?

 1. (en)Break the news.

break

 1. Uymamak (kanuna)
 2. Kırmak, parçalamak
 3. İhlal etmek, riayet etmemek
 4. Bir yerini kırmak, yaralamak
 5. Bozmak, araya girmek
 6. Sona erdirmek, bitirmek
 7. Nüfuz etmek, içine girmek
 8. İflas ettirmek
 9. Bozdurmak (para)
 10. Kaçmak, firar etmek

alıştıra alıştıra

 1. Yadırgamaz hale getirmek.
 2. Alışmasını veya alıştırılmasını sağlamak.
 3. Yavaş yavaş.

alıştıra alıştıra söylemek

 1. (en)Break the news.

haber

 1. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
 2. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi.
 3. Bilgi.
 4. Yüklem.
 5. Bk. yüklem
 6. Günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı ve oluşturucu bilgiler veren kısa metin ve bu metinle ilgili görüntü gereci.
 7. Hariçten insanın fikrine intikal eden ilim.
 8. (en)News.
 9. (en)Information.
 10. (en)German chemist noted for the synthetic production of ammonia from the nitrogen in air.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alıştıra alıştıraalıştıra alıştıra söylemekalıştıralıştırıalıştırılmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın