alıştıra alıştıra söylemek ne demek?

 1. (en)Break the news.

break

 1. Uymamak (kanuna)
 2. Kırmak, parçalamak
 3. İhlal etmek, riayet etmemek
 4. Bir yerini kırmak, yaralamak
 5. Bozmak, araya girmek
 6. Sona erdirmek, bitirmek
 7. Nüfuz etmek, içine girmek
 8. İflas ettirmek
 9. Bozdurmak (para)
 10. Kaçmak, firar etmek

alıştıra alıştıra

 1. Yadırgamaz hale getirmek.
 2. Alışmasını veya alıştırılmasını sağlamak.
 3. Yavaş yavaş.

alıştıra alıştıra haber vermek

 1. (en)Break the news.

söylemek

 1. Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak
 2. Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak
 3. Yapılmasını istemek
 4. Türkü, şarkı vb. okumak
 5. Yazmak, düzmek.
 6. Haber vermek
 7. Önceden bildirmek, tahmin etmek
 8. Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak
 9. (en)Bade.
 10. (en)Tell.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alıştıra alıştıraalıştıra alıştıra haber vermekalıştıralıştırıalıştırılmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın