yaygınlaşma kuramı ne demek?

  1. Benzer kültürlerin insanın yaradılışındaki benzerlik yüzünden bağımsız olarak gelişebildiğini savunan evrensel kurama karşı olarak ileri sürülen ve kültürün, örneğin Mısır gibi özeklerden yayıldığını savunan görüş.

yaygınlaşma

  1. Yaygınlaşmak işi.
  2. Kültür değer ve özelliklerinin, göç ya da benimseme yoluyle bir bölgeden ötekine ya da aynı bölgede, bir kümeden başka bir kümeye yayılması.

yaygınlaşmak

  1. Yaygın duruma gelmek, yayılmak.
  2. (en)Grow up.
  3. (en)Pervade.
  4. (en)To become widespread.
  5. (en)To become widespread ; to become prevalent.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yaygınlaşmayaygınlaşmakyaygınlaşmamakyaygınlaştırmayaygınlaştırmakkuramkuram genleşmesikuram veya doktrine aitkuramakuramcıkurakura çekmekkura efradıkura ile askere almakkura ile askerlikkurkur bandı sistemikur davranışıkur dosyası eklekur farkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın