yargılık ne demek?

  1. Ulus adına yargı görevi yapılan ve bağımsız yargıçların yasaları uygulayarak yargı verdikleri yer.
  2. (en)Court.
  3. (fr)Tribunal

yargılık dışı işlemler

  1. Dava açılmadan önce, yasaların gösterdiği bir hakkı korumak ya da türesel sonuçlar elde etmek için yapılan işlemler.
  2. (en)Extrajudicial acts.
  3. (fr)Actes extrajudiciaires

yargılıklar örgütü

  1. Yargı yetkisini ulus adına kullanan yargılıkların kuruluşunu, birbiriyle olan ilişkileriyle görev ve yetkilerini, aşamalarını belli eden türe alanı.
  2. (en)Judicai organisation.
  3. (fr)Organisation judiciaire

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yargılık dışı işlemleryargılıklar örgütüyargılıkların göreviyargılıkların yetkileriyargılıyargılı örneklemeyargılamayargılama giderleriyargılama gücüyargılama hakkıyargılama hakkı ile ilgiliyargıyargı alanıyargı belgesiyargı çektiriminin ertelenmesiyargı çevresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın