yargılama ne demek?

 1. Yargılamak işi, muhakeme.
 2. (en)Argumentation.
 3. (en)Judgement.
 4. (en)Trial.
 5. (en)Assize.
 6. (en)Judgment.
 7. (en)Trying.
 8. (en)Hearing.
 9. (en)Judging.

yargılamak

 1. Yargıç, bir karara varmak için davalı ile davacıyı dinleyerek sonuca varmak.
 2. Herhangi bir kimse, şey, konu vb.yle ilgili olumlu veya olumsuz görüş belirtmek.
 3. (en)Judge.
 4. (en)Gauge.
 5. (en)Reason.
 6. (en)To hear.
 7. (en)To try.
 8. (en)To judge.
 9. (en)To decree.
 10. (en)To try sb.

yargılama giderleri

 1. Mahkeme giderleri veya masrafları.
 2. Ceza kovuşturmasında, yargı verilinceye dek yapılan harcamaların tümü.
 3. (en)Court fees.
 4. (fr)Frais de justice

yargılama gücü

 1. (en)Logic

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yargılama giderleriyargılama gücüyargılama hakkıyargılama hakkı ile ilgiliyargılama usulleriyargılama usulüyargılama yetkisiyargılama yöntemiyargılama yöntemine aityargılamadan verilen hükümyargıyargı alanıyargı belgesiyargı çektiriminin ertelenmesiyargı çevresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın