yaranın kapanma tarzı ne demek?

 1. (en)Intention

intention

 1. Hedef, erek
 2. Plan, amaç, gaye
 3. Maksat, niyet, murat, meram
 4. Mana
 5. Kasıt
 6. Evlenme niyeti
 7. Yaranın kapanma tarzı

yaranın kenarı

 1. (en)Lip

yaranış

 1. Yaranma işi veya biçimi.

kapanma

 1. Kapanmak işi.
 2. Patlayıcı ünsüzlerin boğumlanması sırasında ses yolunun önce birkapanma durumuna geçmesi: c, ç, d, t, p, k, g ünsüzlerinin boğumlanmasında görüldüğü gibi.
 3. (en)Closure.
 4. (en)Becoming closed or shut.
 5. (en)Enclosure.
 6. (en)Inclosure.
 7. (fr)Fermeture

tarz

 1. Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil
 2. Bir kimse için özel anlatım biçimi
 3. Güzel sanatlarda üslup, stil.
 4. Yüklemin bildirdiği zamanı görülen geçmişe, duyulan geçmişe ve dilek şart kipine aktararak elde edilen birleşik fiil kipi. Bil-iyor-du, bil-iyor-muş, bil-ir-se gibi. Bu örneklerde, fiildeki oluş ve kılışı şimdiki zamandan geçmiş zamana ve şarta aktararak fiilintarzını oluşturan öge eski er- fiilidir: bil-e-yorur er-di > bil-iyor-du, kel-miş er-di > gel-miş-ti, tut-ar er-se >tut-ar-sa vb.
 5. Usul, şekil, üslub.
 6. (en)Style.
 7. (en)Method.
 8. (en)Manner.
 9. (en)Form.
 10. (en)Angle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yaranın kenarıyaranışyaranyaranabilirlikyaraneyarayara açmakyara ağzını açık tutan aletyara almakyara bandıkapanmakapanma noktasıkapanmakkapanmamakkapanmış akış sayısıkapankapan akarsukapan duygukapan kapanakapan kaplumbağagillerkapakapa çenenikapa sayısıkapaçkapaç boşluğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın