kapan kaplumbağagiller ne demek?

 1. Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, kaplumbağalar (Testudinata) takımının, gizli boyunlular (Cryptodira) alt takımından, uzun kuyruklu, ırmak ve bataklıklarda yaşayan, büyük boylu türlere sahip bir familya.
 2. (en)Snapping turtles.
 3. (fr)Chelydridés
 4. (la)Chelydridae, chelydros: kaplumbağa

kapan

 1. Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak.
 2. Düzen, hile.
 3. Pazara satılmak üzere gelen yiyecek maddelerinin tartıldığı resmî büyük kantar ve bu kantarın bulunduğu yer.
 4. Tek ya da çift kolu karşısındakinin koltuğu altından geçirip ensesine bastırmak yoluna dayanan bir oyun. bk. tekkapan, çiftkapan.
 5. Balıkların serbestçe içeri girdikleri fakat dışarı çıkmalarına engel olan av aletleri.
 6. (en)Trap.
 7. (en)Snare.
 8. (en)Springe.
 9. (en)Wire.
 10. (en)Lure.

kapan akarsu

 1. Komşu akarsuyu kendine çeviren su. bkz. kapma, kapılan akarsu.
 2. (en)Pirate stream.
 3. (fr)Fleuve conquérent

kaplumbağa

 1. Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo).
 2. (en)Turtle.
 3. (en)Tortoise.
 4. (en)Chelonian.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kapankapan akarsukapan duygukapan kapanakapan kurmakkapan naibikapana düşmekkapana kısılma etkisikapana kıstırmakkapana sıkıştırmakkapakapa çenenikapa sayısıkapaçkapaç boşluğukaplumbağakaplumbağa cinsinden hayvanlarkaplumbağa gibikaplumbağa kabuğukaplumbağa yürüyüşü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın