yarım ay ne demek?

 1. Dördün.
 2. Klasik dairesel şekil gösteren
 3. (en)Crescent.
 4. (en)Half moon.

yarım ayak

 1. Üzerinde yukarıdan aşağı yivler bulunan, duvara yarısı gömük gibi duran, hiçbir taşıyıcı görevi olmayan süs ögesi, gömme ayak.

yarım açı formülleri

 1. (en)Half-angle formulae.
 2. (fr)Formules des demi-angles

ay

 1. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer.
 2. Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz.
 3. Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre.
 4. Yılın on iki bölümünden her biri.
 5. Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre.
 6. Yeryuvarlağının uydusu, ona en yakın gökcismi.
 7. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi.
 8. Mec. Güzel, parlak, nurlu.
 9. (en)Month.
 10. (en)Quarry.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yarım ayakyarım açı formülleriyarım adamyarım adımyarım ağızyarım ağızla yapılanyarımyarıyarı açıkyarı açık anestezi yöntemiyarı açık cezaeviyarı açınıkyarım akıllıyarım akıtmayarım altınyarım asalakayay ağılıay altında bulunanay ayay ayakta çoban yatakta, ay yatakta çoban ayaktaay aydın, hesap belliay ayeay bacayı aştıay balığıay balığıgilleraa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın