ay bacayı aştı ne demek?

 1. Iş işten geçti; artık ne yapsan boş.

ay

 1. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer.
 2. Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz.
 3. Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre.
 4. Yılın on iki bölümünden her biri.
 5. Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre.
 6. Yeryuvarlağının uydusu, ona en yakın gökcismi.
 7. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi.
 8. Mec. Güzel, parlak, nurlu.
 9. (en)Month.
 10. (en)Quarry.

ay ağılı

 1. Ayın çevresindeki ışık. Ayın aylası, hale.

aştı

 1. Barışıklık, sulh. (Osmanlıca'da yazılışı: aştî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ayay ağılıay altında bulunanay ayay ayakta çoban yatakta, ay yatakta çoban ayaktaay aydın, hesap belliay ayeay balığıay balığıgilleray baltaaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımıbacabaca başıbaca başlığıbaca borusubaca çekisibacbac bakteriyel yapay kromozombac ı ağnambac ı büzürgbac ı ubur
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın