yapım dizgesi ne demek?

 1. Yapı öğelerinin bir bütün oluşturacak biçimde düzenlenmesi yöntemi.
 2. (en)Building system.

yapım alanı

 1. Bir yapının yapıldığı yerde kurulan, yapım sürecine ilişkin işlerin görüldüğü geçici bir yapıyla, yapımın gerektirdiği araç ve gereçlerin bulundurulduğu işyeri.
 2. (en)Building site.
 3. (fr)Chantier

yapım anamalı

 1. Yığılmış gereç, değerli belgit satışı, borç sağlama, açık sayışım üzerinden saycalarını genişletme ya da iç kaynaklardan doğan paralan aktarım, ayırma, bağlama yolu ile sağlananyapım anamalı.
 2. (en)Financing.
 3. (fr)Financement

dizge

 1. Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem.
 2. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, sistem.
 3. Bir müzikal eserin belirli bir çalgı ile ve bu çalgı üzerindeki hangi tel ve perdelere basılarak çalınacağını, nota yerine çeşitli rakam, harf ve işaretlerle gösteren sistem.
 4. Bir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü.
 5. Üzerinde ölçme yapılan ya da söz konusu olan belirli nesneler topluluğu.
 6. (en)Tablature.
 7. (en)System.
 8. (en)System sistem.
 9. (al)System
 10. (fr)Système

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yapım alanıyapım anamalıyapım anlaşmalarıyapım bilgisiyapım borçlarıyapımyapım bölümüyapım ederiyapım ekiyapım ekibiyapıyapı adasıyapı arabalığıyapı araştırmasıyapı biçimidizgesizdizgesiz gözlemdizgesizlikdizgeseldizgesel dördüldizgesel konu kataloğudizgesel örneklemdizgesel örneklemdeğerdizgedizge bilimidizge yaklaşımıdizgelidizgeli değiştirmedizdiz ağırşağıdiz altı ile durdurmadiz ardı atardamarıdiz ardı çentiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın