yan aşağıda koşut tutuş ne demek?

 1. Kolların, birbirine koşut yere eğik olarak gövde orta çizgisinin sol-sağ yanında tutulduğu durum.

yan

 1. Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
 2. Sağ ve solun ortak adı, yön, taraf, cihet
 3. Yer.
 4. Üst.
 5. Birlikte, beraberinde olma
 6. Bedenin bir bölümü.
 7. Üstte, altta, arkada veya önde olmayan.
 8. İkinci derece olan.
 9. Yanal.
 10. Kuramsal istatistik

yan açısı

 1. (en)Azimuth angle.

aşağıda

 1. Bir şeyin altında.
 2. (en)Below.
 3. (en)Down.
 4. (en)Under.
 5. (en)Down there.
 6. (en)Downstairs.
 7. (en)Hereinafter.
 8. (en)Infra.
 9. (en)Hereafter.
 10. (en)Hereunder.

koşut

 1. Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, muvazi, paralel.
 2. Aynı zaman içinde gelişen, aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.), paralel.
 3. Bir düzlemde kesişmeden ilerleyen, iki ya da daha çok sayıdaki doğruların ya da ışınların özelliği.
 4. Bir düzlemde kesişmeden ilerleyen, iki ya da daha çok sayıdaki doğruların ya da ışınların özelliği.
 5. (en)Parallel.
 6. (al)Parallel
 7. (fr)Parallèle

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yanyan açısıyan adımyan adımlaryan anlamyan aralikyan aşağıda tutuşyan ateşiyan atışıyan atlamayaya ... ya ...ya ... ya daya allahya baaşağıdaaşağıda belirtildiği gibiaşağıda belirtilenaşağıda imzası olanaşağıda kalmakaşağıda olanaşağıda tutuşaşağıdakiaşağıdaki gibiaşağıdaki listedenaşağıaşağı akanaşağı akımaşağı almakaşağı almanca
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın