aşağıda belirtildiği gibi ne demek?

 1. (en)As stated below.

as

 1. Kakım.
 2. İskambil kâğıtlarında birli.
 3. Bir işte başta gelen (kimse veya şey).
 4. Arsenik elementinin simgesi.
 5. (∆S) Entropi değişimi.
 6. (en)Ermine.
 7. (en)Stoat.
 8. (en)Very poisonous metallic element that has three allotropic forms; arsenic and arsenic compounds are used as herbicides and insecticides and various alloys; found in arsenopyrite and orpiment and realgar.
 9. (en)United States territory on the eastern part of the island of Samoa.
 10. (en)To the same degree ; 'they were equally beautiful'; 'birds were singing and the child sang as sweetly'; 'sang as sweetly as a nightingale'; 'he is every bit as mean as she is'.

aşağıda

 1. Bir şeyin altında.
 2. (en)Below.
 3. (en)Down.
 4. (en)Under.
 5. (en)Down there.
 6. (en)Downstairs.
 7. (en)Hereinafter.
 8. (en)Infra.
 9. (en)Hereafter.
 10. (en)Hereunder.

aşağıda belirtilen

 1. (en)Undermentioned.

gibi

 1. ...-e benzer
 2. O anda, tam o sırada, hemen arkasından.
 3. İmişçesine, benzer biçimde
 4. ...-e yakışır biçimde.
 5. (en)Like.
 6. (en)Kind of.
 7. (en)Something like.
 8. (en)Fashion.
 9. (en)Such as.
 10. (en)Wise.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aşağıdaaşağıda belirtilenaşağıda imzası olanaşağıda kalmakaşağıda olanaşağıda tutuşaşağıdakiaşağıdaki gibiaşağıdaki listedenaşağıdaki yoldanaşağıaşağı akanaşağı akımaşağı almakaşağı almancabelirtildigi gibibelirtilebilmebelirtilenbelirtilen metni bulbelirtiler
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın