yan açısı ne demek?

  1. (en)Azimuth angle.

azimuth

  1. Azimut, gök küresinin herhangi bir noktası ile güney yönü arasmdaki açı
  2. Azimut [astr.], güney açısı [astr.]

yan adım

  1. (en)Sidestep.

yan adımlar

  1. Kaydırılanyan adımlardan oluşan uyumlu adımlar.
  2. (en)Pas de basque.
  3. (fr)Pas de basque

açısı

  1. (en)Pain; ache, hurt, sting, gnawing, suffering, worry, heartbreak, sorrow, grief, misery, affliction, anguish, distress, pang.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yan adımyan adımlaryan anlamyan aralikyan aşağıda koşut tutuşyanyan aşağıda tutuşyan ateşiyan atışıyan atlamayaya ... ya ...ya ... ya daya allahya baaçısıaçısındanaçısalaçısal açıklıkaçısal aralıkaçısal avansaçısal bölgeaçıaçı karşı açıaçı çekimiaçı fonksiyonuaçı freze bıçağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın