aşağı akan ne demek?

  1. (en)Precipitate.

aşağı akım

  1. (en)Downstream.

aşağı almak

  1. Devirmek, yıkmak.

akan

  1. Bir yerden bir yere doğru akan, giden.
  2. Akıp gitmekte olan.
  3. Hareket eden, akan.
  4. Çeşme, pınar.
  5. Deve ayağını bağladıkları ip.
  6. (en)Flowing, running, runny, effusive.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aşağı akımaşağı almakaşağı almancaaşağı atmakaşağı basamaklaaşağıaşağı bitkileraşağı bölükleraşağı bükeyaşağı çaprazaşağaşağ solcuaşaaşabaşabeakanakan metinakan miktarakan su yosun tutmazakan sular durmakakan yıldızakanakakanayakancanakanerakaakaalaakabakabane diseaseAkabane hastalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın