yalancı asalak ne demek?

 1. Gerçekte asalak olmayıp asalak sanılan bitkisel ya da hayvansal parçacık veya ortakçı canlı.
 2. (en)Pseudoparasite.
 3. (al)Pseudoparasit
 4. (fr)Pseudoparasite
 5. (la)Pseudoparasitus

yalancı asalaklık

 1. Asalak değilken asalak sanılma durumu.
 2. (en)Pseudoparasitism.
 3. (al)Pseudoparasitismus
 4. (fr)Faux parasitisme
 5. (la)Pseudoparasitismus

yalancı aglütinasyon

 1. Bakteri bulaşması sonucu alyuvarların para dizileri görünüşü almaları şeklindeki aglütinasyon.
 2. (en)Pseudoagglutination.

asalak

 1. Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, parazit.
 2. Başkalarının sırtından geçinen (kimse), abacı, ekti, tufeyli.
 3. (Yun. para: yanında; sitos: besin) Başka bir organizmanın içinde ve üzerinde, kendisine besin ve barınak temini için kendi yararına fakat o organizmaya zarar vererek yaşayan canlı. Parazit.
 4. Bir canlının içinde veya üzerinde, sürekli ya da geçici olarak besin ve yer sağlama amacıyle yaşayan başka canlı; ekti, yelmeşik, parazit.
 5. Parazit.
 6. Başka hayvan veya bitkilerin üstünde yaşayan ve onlara zarar veren hayvan veya bitki. Parazit.
 7. Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak besin ve yer sağlamak amacıyla yaşayan diğer canlı organizma, parazit.
 8. (en)Parasital.
 9. (en)Parasitic.
 10. (en)Parasitical.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yalancı asalaklıkyalancı aglütinasyonyalancı akasyayalancı alelleryalancı anemiyalancı aromatikleryalancıyalancı ayakyalancı az dişlilikyalancı bağırganlaryalanyalan anlatmakyalan antyalan atmakyalan beyanasalakasalak arılarasalak bilimiasalak bitkiasalak bitki veya hayvanasalak böceklerasalak canlıasalak erkekasalak hayvanasalak ışıkasalasal belirtenasal cisimasal değişkenasal deprem
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın