asalak ne demek?

 1. Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, parazit.
 2. Başkalarının sırtından geçinen (kimse), abacı, ekti, tufeyli.
 3. (Yun. para: yanında; sitos: besin) Başka bir organizmanın içinde ve üzerinde, kendisine besin ve barınak temini için kendi yararına fakat o organizmaya zarar vererek yaşayan canlı. Parazit.
 4. Bir canlının içinde veya üzerinde, sürekli ya da geçici olarak besin ve yer sağlama amacıyle yaşayan başka canlı; ekti, yelmeşik, parazit.
 5. Parazit.
 6. Başka hayvan veya bitkilerin üstünde yaşayan ve onlara zarar veren hayvan veya bitki. Parazit.
 7. Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak besin ve yer sağlamak amacıyla yaşayan diğer canlı organizma, parazit.
 8. (en)Parasital.
 9. (en)Parasitic.
 10. (en)Parasitical.
 11. (en)Parasite.
 12. (en)Sponger.
 13. (en)Sucker.
 14. (en)Hanger-on.
 15. (en)Bloodsucker.
 16. (en)Endoparasite.
 17. (en)Free rider.
 18. (en)Freeloader.
 19. (en)Sponge.
 20. (en)Tufthunter.
 21. (en)Drone.
 22. (en)Leech.
 23. (en)Moocher.
 24. (al)Schmarotzer, Parasit
 25. (al)Schmarotzer
 26. (fr)Parasite
 27. (la)Parasitus

asalak arılar

 1. Bitki asalağı böcek kurtçuklarında da geliştiği için, tarımsal savaşın doğal silâhlarından sayılan, uzun duyargalı, zarkanatlı böcekler familyası; tırtırsinekleri.
 2. (en)Parasitic bees.
 3. (al)Schmarotzerbienen
 4. (fr)Mouches vibrantes
 5. (la)Ichneumonidae

asalak bilimi

 1. Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji.
 2. (en)Parasitology.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

asalak arılarasalak bilimiasalak bitkiasalak bitki veya hayvanasalak böceklerasalak canlıasalak erkekasalak hayvanasalak ışıkasalak iğeziasalasal belirtenasal cisimasal değişkenasal deprem
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın