asalak arılar ne demek?

 1. Bitki asalağı böcek kurtçuklarında da geliştiği için, tarımsal savaşın doğal silâhlarından sayılan, uzun duyargalı, zarkanatlı böcekler familyası; tırtırsinekleri.
 2. (en)Parasitic bees.
 3. (al)Schmarotzerbienen
 4. (fr)Mouches vibrantes
 5. (la)Ichneumonidae

asalak bilimi

 1. Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji.
 2. (en)Parasitology.

asalak bitki

 1. Bk. bitkisel asalak.
 2. (en)Prédateur [le].

arılar

 1. Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaşayan, vücutları, özellikle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zar kanatlılar familyası.
 2. Bk. zar kanatlılar
 3. Tek tek ya da bir toplum düzeni içinde yaşayan, vücutları, özellikle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zarkanatlılar familyası. En değerli ve en bilinen türü bal arısıdır. a. bk. yabanarıları, odunarıları, urarıları, yaprakarıları v.b.
 4. (en)Wasp, bee.
 5. (en)Bees.
 6. (al)Bienen
 7. (fr)Apidés
 8. (la)Apidae

Türetilmiş Kelimeler (bis)

asalak bilimiasalak bitkiasalak bitki veya hayvanasalak böceklerasalak canlıasalakasalak erkekasalak hayvanasalak ışıkasalak iğeziasalasal belirtenasal cisimasal değişkenasal depremarılararılarla ilgiliarılamaarılamakarılanmaarılanmakarılarıarı açınık veya ağız açınığıarı ağırlıkarı akarlarıarı altın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın