yalaka olmak ne demek?

 1. Dalkavuklaşmak.

yalaka

 1. Dalkavuk.
 2. Arsız, sırnaşık.
 3. (en)Lackey.
 4. (en)Adulatory.
 5. (en)Canine.
 6. (en)Smarmy.
 7. (en)Adulator.
 8. (en)Arse licker.
 9. (en)Cringing.
 10. (en)Lickspittle.

yalakalık

 1. Yaranmak amacıyla aşırı derecede övgüde bulunma işi.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yalakayalakalıkyalakalık etmekyalakalık yapmakyalakyalak yöntemiyle sulamayalayalabaçyalabıkyalabıklıkyalabımayalolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın