yalak yöntemiyle sulama ne demek?

 1. (en)Basin irrigation

basin

 1. Leğen; kase; yalak; havza, havuz; kara ile çevrili liman, koy

yalak

 1. Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
 2. Akan suyun çevreye sıçramasını veya akıp gitmesini önlemek için çeşme, musluk vb.nin altına konulan delikli taş tekne
 3. Buz yalağı.
 4. Boşboğaz, söz taşıyan.
 5. (en)Basin.
 6. (en)Trough.
 7. (en)Drinking basin.
 8. (en)Feeding trough.
 9. (en)Drinking through.
 10. (en)Wash basin.

yalaka

 1. Dalkavuk.
 2. Arsız, sırnaşık.
 3. (en)Lackey.
 4. (en)Adulatory.
 5. (en)Canine.
 6. (en)Smarmy.
 7. (en)Adulator.
 8. (en)Arse licker.
 9. (en)Cringing.
 10. (en)Lickspittle.

sulama

 1. Arklar veya savaklar yardımı ile su akıtarak herhangi bir toprak bölgesini kuraklıktan kurtarma.
 2. Sulamak işi.
 3. (en)Irrigation.
 4. (en)Watering.
 5. (en)Quenching.
 6. (en)Quench.
 7. (en)Sprinkling.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yalakyalakayalaka olmakyalakalıkyalakalık etmekyalakalık yapmakyalaklanmakyalaklıkyalayalabaçyalabıkyalabıklıkyalabımayalyöntemyöntem bilgisiyöntem bilimiyöntem bilimselyöntem bulgu belgesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın