yaklaşım yolu ne demek?

 1. (en)Approach road

approach

 1. Yaklaşmak, yanaşmak
 2. Görüşmek, temasta bulunmak
 3. Ulaşmak, varmak
 4. Yaklaştırmak, yakına getirmek
 5. Baş vurmak, müracaat etmek
 6. Başlamak, işe koyulmak
 7. Yaklaşma, yanaşma
 8. Yakına gelmek
 9. Başlangıç
 10. Spor golf topunu yeşil meydana sokan vuruş

yaklaşım problemi

 1. Bir elemana, verilmiş bir elemanlar kümesinden herhangi bir anlamda yakın olan elemanın (veya, elemanların) bulunması problemi.
 2. (en)Approximation problem.
 3. (fr)Problème d'approximation

yaklaşım

 1. Yaklaşma işi.
 2. Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi
 3. Ardışık işlemlerle gerçek değere yaklaşma.
 4. (en)Approach.
 5. (en)Touch.
 6. (en)Rapprochement.
 7. (en)Approximation.
 8. (fr)Approximation

yol

 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik.
 2. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer
 3. Genellikle yerleşim alanlarını bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi
 4. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer.
 5. Gidiş çabukluğu, hız.
 6. Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi
 7. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik.
 8. Yolculuk.
 9. Kolcuğun veya anahtarın konumlarından her biri.
 10. Elektronlar, iyonlar veya moleküller gibi taneciklerin hareket ettiği iz, patika.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yaklaşım problemiyaklaşımyaklaşımlar kuramıyaklaşımlar teorisiyaklaşımsal limityaklaşımsal süreklilikyaklaşımsal türevlenebilmeyaklaşıkyaklaşık bilgiyaklaşık çizim yöntemiyaklaşık değeryaklaşık dokuz litrelik kuru ölçüyaklaşyaklaşabilmeyaklaşanyaklaşan tehlikeyolu açıkyolu açık olmakyolu açmakyolu almakyolu düşmekyolu ileyolu işgal etmekyolu iyi kavramakyolu kapatyolu kapatan engelyolyol açan kimseyol açıklığı dilemekyol açınyol açma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın