yolu açmak ne demek?

 1. Geçişi önleyen engelleri kaldırmak.
 2. Yolda geçişi önleyen engelleri kaldırmak.
 3. (en)Désencombrer, ouvrir la voie.

yolu açık

 1. Önünde engel olmayan.

yolu açık olmak

 1. Bir iş, önünde engel olmamak.

açmak

 1. Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek
 2. Bir şeyin kapağını veya örtüsünü kaldırmak
 3. Engeli kaldırmak.
 4. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak
 5. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak.
 6. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak.
 7. Çevresini genişletmek.
 8. Birbirinden uzaklaştırmak.
 9. Almacı çalıştırmak için düğmeye basmak ya da düğmeyi çevirmek.
 10. (en)Offer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yolu açıkyolu açık olmakyolu almakyolu düşmekyolu ileyolu işgal etmekyolu iyi kavramakyolu kapatyolu kapatan engelyolu kavramayolyol açan kimseyol açıklığı dilemekyol açınyol açmaaçmakaçmaaçma banyosuaçma düğmesiaçma kapamaaçma kapama belirteciaç acınaaç açaç aç ile yatınca arada dilenci doğaraç açık kalmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın