yaklaşık bilgi ne demek?

 1. Bilimsel bakımdan geçerli sayılabilecek kadar açık ve nesnel olan, fakat bilim geliştikçe yeniden gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gerekecek olan bilgi.

yaklaşık çizim yöntemi

 1. Zaman ya da uzay içerisinde sıralanmış bir veri dizisindeki ilişkiyi, gözlemlere olabildiğince uyan yaklaşık bir çizgi ile gösterme yöntemi.
 2. (en)Freehand method.

yaklaşık değer

 1. Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri.
 2. (en)Approximate value.

bilgi

 1. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
 2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
 3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
 4. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat.
 5. Bilim.
 6. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
 7. Bireylerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba sarfederek elde ettiği olgular.
 8. Bireylerin herhangi bir çaba sarfetmeksizin ulaştığı dışardan verilen olgular.
 9. Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey.
 10. Renkli televizyonda, parlaklık ve renkliliği belirleyen radyoelektrik imlerin nitel etkeni.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yaklaşık çizim yöntemiyaklaşık değeryaklaşık dokuz litrelik kuru ölçüyaklaşık miktaryaklaşık olarakyaklaşıkyaklaşıklama kuramıyaklaşıklıkyaklaşyaklaşabilmeyaklaşanyaklaşan tehlikebilgibilgi ağıbilgi akış hızıbilgi akış hızı birimibilgi akışıbilgi alanbilgi alanıbilgi almabilgi almakbilgi almaya çalışmakbilgebilge hatunbilge keelbilge pumpbilge turn
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın