yolu işgal etmek ne demek?

 1. (en)Hog, hog the road.

yolu açık

 1. Önünde engel olmayan.

yolu açık olmak

 1. Bir iş, önünde engel olmamak.

işgal

 1. Bir yeri ele geçirme
 2. Bir kimseyi işten alıkoyma, engelleme, oyalama.
 3. Uğraştırma.
 4. Kapma, kapım (Aneignung, occupation) (bk. ihrâz).
 5. Zabtetme, istila etme.
 6. (en)Occupation.
 7. (en)Occupancy.
 8. (en)Possession.
 9. (en)Distraction.
 10. (en)Obstruction.

etmek

 1. Bir işi yapmak
 2. Bir durumu ortaya çıkarmak.
 3. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.
 4. Bulmak, erişmek
 5. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
 6. Herhangi bir değerde olmak
 7. Vermek.
 8. Eşit değer kazanmak.
 9. (en)Step.
 10. (en)Say.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yolu açıkyolu açık olmakyolu açmakyolu almakyolu düşmekyolu ileyolu iyi kavramakyolu kapatyolu kapatan engelyolu kavramayolyol açan kimseyol açıklığı dilemekyol açınyol açmaişgalişgal aktivasyon teorisiişgal edenişgal eden kimseişgal emsaliişgal etmekişgal ettiği ülkelerden almanyaya gönderilen işçiişgal kapasitesiişgal ordusuişgalciişgabiş acentasıiş açmakiş adamıiş adayı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın