yolu ile ne demek?

 1. (en)Prep. via.

yolu işgal etmek

 1. (en)Hog, hog the road.

yolu iyi kavramak

 1. (en)Hold the road well.

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yolu işgal etmekyolu iyi kavramakyolu açıkyolu açık olmakyolu açmakyolu almakyolu düşmekyolu kapatyolu kapatan engelyolu kavramayolyol açan kimseyol açıklığı dilemekyol açınyol açmaileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın