yılan boyunlu kaplumbağagiller ne demek?

 1. Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, kaplumbağalar (Testudinata) takımının, dönerboyunlular (Pleurodira) alt takımından, Güney Amerika ve Avustralya'da tatlı sularda yaşayan türleri olan bir familya.
 2. Kaplumbağalar (Testudinata) takımının, dönerboyunlular (Pleurodira) alt takımından, Güney Amerika ve Avustralya'da tatlı sularda yaşayan türleri olan bir familya.
 3. (la)Chelyidae

yılan

 1. Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı, yerdegezen.
 2. Sinsi ve hain
 3. Totem, tapıncak, koruyucu yaratık olarak ilkellerin dinsel yaşamında gizemsel ve büyüsel bir nitelik taşıyan; dünyanın ve insanın yaratılışıyla ilgili efsanelerde önemli bir öğe olarak kullanılan sürüngen hayvan.
 4. (en)Snake.
 5. (en)Serpent.
 6. (en)Viper.
 7. (en)Ophido-.
 8. (fr)Serpent

yılan adam

 1. Geriye doğru eğilip dolanarak başını ayakları arasından çıkarabilen becerili kişi.
 2. (en)Back bender.
 3. (fr)Homme-serpent

boyunlu

 1. Boynu olan
 2. Kefîl, art ~ : kefîle kefîl. başvurma ~ su:rücû'a kefîl.

kaplumbağa

 1. Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo).
 2. (en)Turtle.
 3. (en)Tortoise.
 4. (en)Chelonian.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yılanyılan adamyılan akbabasıyılan akbabasıgilleryılan bağı otlarıyılan bağı otuyılan balığıyılan balığı anasıyılan balığı anasıgilleryılan balığıgilleryılyıl başınayıl boyu poliöstrikyıl boyuncayıl çıbanıboyunluboyunlukboyunluluk boyun olmaboyunlamaboyunlandırmaboyunlandırmakboyunboyun alıştırmalarıboyun altı beziboyun aponevrozlarıboyun atardamarlarıboyuboyu bacadan mı aştıboyu bosu devrilsinboyu boyuna huyu huyunaboyu eninden fazla
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın