up and about ne demek?

 1. Hastalıktan kalkmış, iyileşmiş

up and coming

 1. Ümit verici, gelecek vaadeden, geleceği parlak, girişken, açıkgöz

up and doing

 1. Iş başında, meşgul, faal

and

 1. Yemin içmek, yemin etmek.
 2. (İngilizce) ve, ile, de
 3. (bağlaç) ve, de, ile

about

 1. Üzere
 2. Aşağı yukarı, takriben, kadar, yaklaşık, hemen hemen,
 3. -(e) dair, hakkında
 4. Etrafa, etrafına
 5. Konusunda, hususunda.
 6. Etrafına, aksi yöne.
 7. Her tarafta
 8. Ötede beride, şurada burada
 9. Aksi yöne, obur tarafa
 10. Çevresine, etrafında

Türetilmiş Kelimeler (bis)

up and comingup and doingup and downupup a gum treeup a treeup against the wallup bowup centreup foruu beamu belgesiu biçimi eğriu biçimli dağılımandand a bitand a halfand a lot moreand alsoand b printingand b windingand connectiveand d speedand dağlarıanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute must
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın