theory kuram ne demek?

 1. Teori

teori

 1. Kuram, nazariye
 2. Bir olay, bir yapı yada düzenin nedenlerini açıklamak isteyen genel düşünce, görüş; kuram.
 3. Bk. kuram. (II)
 4. (en)Theory.
 5. (en)Speculation.
 6. (en)Theory kuram.
 7. (en)Nazariye.

theory based

 1. Teorik

theory extension

 1. Kuram genleşmesi

kuram

 1. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori
 2. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
 3. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü
 4. Özdeğin , araştırma sınırları içindeki tüm nitel ve nicel ilişki, durum ve devinimlerinin, gözlem, varsayım, deney ve yasalarla belirlenen bilgileri üzerine düşünsel olarak kurulan genel düzenleme.
 5. Gözlem konusu olan bir sınıf olay ve ilişki üzerinde yapılan deneyler sonucu doğruluğu hemen hemen kesinleşen yöntemli açıklama.
 6. Düşünce alanında kalan bilgi ve bu nitelikteki bilginin bilimsel temel ve kuralları.
 7. (en)Theory teori.
 8. (en)Nazariye.
 9. (en)Theory.
 10. (en)Theorem.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

theory basedtheory extensiontheory oftheory of absolute advantagestheory of actiontheorytheory of cellular patologytheory of comparative advantagestheory of continental drifttheory of cultural cyclestheorbotheoremtheorem of sinestheorem of tangentstheorem of the cosinekuramkuram genleşmesikuram veya doktrine aitkuramakuramcıkuramcı gibikuramcılıkkuramlaştırmakuramlaştırmakkuramlaştırmamakkurakura çekmekkura efradıkura ile askere almakkura ile askerlik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın