ters ilişki ne demek?

 1. Birinin değeri artarken ötekinin azaldığı iki değişken arasındaki ilişki, anlamdaş. eksi ilişki.
 2. (en)Inverse correlation.

ters ilmikle örmek

 1. (en)Seam.

ters imge

 1. (en)Reverse image.

ilişki

 1. İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
 2. Bağlantı, temas.
 3. Bk. birlik
 4. Değişkenler arasında aynı ya da ters yönde karşılıklı bir ilginin bulunması. Builişki, neden-sonuçilişkisi olabildiği gibi başka bir etkenin etkisi ile birlikte değişmeilişkisi de olabilir.
 5. (en)Relation.
 6. (en)Connection.
 7. (en)Connexion.
 8. (en)Involvement.
 9. (en)Contact.
 10. (en)Relationship.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ters ilmikle örmekters imgeters istikameteters işaretters işlemtersters açıters açılarters açılı çekimters açılı planters agonistters akan koyakters akımters akım kesicisiters akımlı dağılım kromatografisiterter alıştırmakter atmater atma odasıter banyosuilişkiilişki bankacılığıilişki çizelgesiilişki dizeyiilişki katsayısıilişki kurmailişki kurmakilişki kurucu araştırmailişki olmadan gerçekleşen doğumilişki oranıilişkenilişkenliilişiilişiği olmakilişiğini kesmeilişiğini kesmekilişik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın