ilişki kurmak ne demek?

 1. Bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak.
 2. (en)Contact, make contact, interrelate, tie in, tie up, relate, have intercourse with, familiarize, have it off, hook up, hump, liaise, make, make out.

ilişki kurma

 1. (en)Contraction.

ilişki kurucu araştırma

 1. Olaylar arasında eğilim durumundaki düzenliliklerden yola çıkarak bir varsayım kurmak üzere yapılan arayıcı inceleme, bkz. durum saptayıcı araştırma, varsayım sınayıcı araştırma.
 2. (en)Formulative study.

kurmak

 1. Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek, monte etmek
 2. Hazırlamak
 3. Yaylı, zemberekli şeylerde yayı veya zembereği germek
 4. Gereken şartları hazırlayıp kendi kendine olmaya bırakmak.
 5. Etkisi ve önemi geniş şeyler meydana getirmek, tesis etmek
 6. Yapmak, inşa etmek
 7. Yapmak, oluşturmak
 8. Ortaklık sağlamak.
 9. (Oyun):Bir oyunu bütün öğeleri ile belli bir düzen içinde oynanır hale getirmek.
 10. Zemberekli alıcılarda, motoru çalıştıran zembereği kurulu duruma geçirmek üzere kolu ya da anahtarı çevirmek.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilişki kurmailişki kurucu araştırmailişki katsayısıilişki bankacılığıilişki çizelgesiilişki dizeyiilişkiilişki olmadan gerçekleşen doğumilişki oranıilişki simgesiilişkenilişkenliilişiilişiği olmakilişiğini kesmeilişiğini kesmekilişikkurmakkurmakurma algılama uyarısıkurma betiğikurma ile ilgilikurma konutkurkur bandı sistemikur davranışıkur dosyası eklekur farkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın