yönelim ne demek?

 1. Yönelme durumu.
 2. Kendi durumunu veya bulunduğu yerin durumunu başka yerlere göre belirleme.
 3. Bireyin, karşılaştığı karışık ve sorunlu durumlar karşısında belirlediği tutum.
 4. Bitki, hayvan vb. canlı varlıkların, ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında, bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum, güne doğrulum, tropizm.
 5. Bir buzsul ya da bir özdecik içinde öğecik kümelerinin ya da o özdeciklerin belirli doğrultularda yönelmiş olarak düzenlenimleri.
 6. Bireyin, karşılaştığı karışık ve sorunlu durumlarda kendi yönünü, tutumunu belirlemesi.
 7. Bir kimsenin türlü ilişkiler içinde yer ve zamanı seçme, koşulları değerlendirme konusunda bilinçli olarak davranması.
 8. Bkz. oryantasyon
 9. (en)Tropism doğrulum.
 10. (en)Tropizm.
 11. (en)Intention.
 12. (en)Tendency.
 13. (en)Orientation.
 14. (al)Austrichtung
 15. (fr)Orientation

yönelme

 1. Yönelmek işi.
 2. Dış etkilerle ilgili olarak organizma veya hücrenin göstermiş olduğu durum değişikliği, oryantasyon.
 3. (en)Gravitation.
 4. (en)Turn.
 5. (en)Going towards.
 6. (en)Tending.
 7. (en)Inclining.
 8. (en)Orientation.

oryantasyon

 1. Yönlendirme.
 2. Belli bir konuda yetiştirme, eğitme.
 3. Bk. yönelim
 4. Uyum
 5. Bk. uyarı cevabı
 6. Yönelme.
 7. (en)Orientation.

yönelim etkisi

 1. Özdeciksel. çiflucayların, yönelimlerine bağlı olan etkileşimleri.
 2. Özdeciksel. çiflucayların, yönelimlerine bağlı olan etkileşimleri.
 3. (en)Orientation effect.
 4. (al)Orientierungseffekt
 5. (fr)Effet d'orientation

yönelimsel

 1. Görüngübilimde kullanılan terim. // a. Bir şeye yönelmiş olan, örneğin:yönelimsel edimler (intentionale Akte) b. Yönelinen (intendiert), örneğin:yönelimsel nesne (intentionalar Gegenstand), düşünülmüş olan nesne. c.yönelimsel birlik:yönelimsel edimlerin çokluğuna karşı bir anlamın özdeş içeriği. Husserl sözcüklerin anlamını açıklamasında üçlü bir anlam çözümlemesi yapar: a. Yönelinen anlam (intendierender Sinn = Bedeutungsintention), b. Doldurulan, gerçekleştirilen anlam (Erfüllende Sinn = Erfüllungsintention), c.yönelimsel anlam (intentionale Sinn): anlama yönelimle, gerçekleştirilen yönelimin örtüşmesi. Örneğin, pencerenin önünde oturan biri bana "Arkadaşın Ahmet geçiyor." dese, benim düşüncem belli bir yöne çevrilecek ve bende bir tasarım belirecek; ancak bu tasarım, caddeyi görmediğim için, bir görü ile doldurulmamıştır, a. Bu yönelinen anlam henüz " boş bir yönelim"dir, b. Caddeye bakar "Ahmed"i görürüm, boş yönelim bir görü ile doldurulmuş olur. c.yönelimsel anlam, bu anlama yönelimle doldurulmuş olan yönelimi (Ahmed'i tasarlamamla, Ahmed'i görmemi) ikisinin kastettiği konuda (nesnede) örtüştürür. Bilgi de ancak boş yönelimin görü ile doldurulmasında ve bunların örtüşmesinde ortaya çıkar. bk. apaçıklık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yönelim etkisiyönelimselyönelikyönelik bağdeğeryönelik yayınyönelyönyön adlarıyön alıcısıyön atlasıyön belirleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın