tepkime derecesi ne demek?

 1. Kimyasal hızbilimde tepkimelerin, tepkenlerin derişimlerine bağlılıklarını göstermek için kullanılan bir bölümleme derecesi.

tepkime düzesi

 1. Bir tepkimenin hızını veren denklemde, hız katsayısından sonra kaç derişikliğin çarpıldığını bildiren sayı.
 2. (en)Order of reaction.
 3. (fr)Ordre d'une réaction

tepkime

 1. Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan olay, reaksiyon, teamül.
 2. Tepkimek işi.
 3. Birtakım ayıraçlardan yeni kimyasal türlere geçiş olayı.
 4. (en)Reaction.
 5. (en)Reaction reaksiyon.
 6. (fr)Réaction

derece

 1. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
 2. Denli, kadar
 3. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri.
 4. Sıcaklıkölçer.
 5. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
 6. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi.
 7. Başarı gösterme.
 8. Sıcaklık ölçeği birimi, suyun donma noktasını 0, kaynama noktasına 100 sayarak düzenlenen bölmelerin her biri.
 9. Açı birimi; bir çemberin çevresi 360 eşit parçaya bölünürse bir parçayı özekten gören açı.
 10. Bir denklemdeki terimlerin en yüksek üstlüsünün üst sayısı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tepkime düzesitepkimetepkime grafiğitepkime hızıtepkime ısısıtepkime işlergesitepkime kabıtepkime mekanizmasıtepkimektepkimelitepkitepki anolojisitepki bobinitepki çekimitepki dolaşımıderecesini düşürmekderecesizderecederece almakderece derecederece derece artanderece derece değişenderecatderecatı kurbiyederecatı şemsiyederedere alabalığıdere alabaligidere bülbülüdere dam deresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın