tepkime ne demek?

  1. Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan olay, reaksiyon, teamül.
  2. Tepkimek işi.
  3. Birtakım ayıraçlardan yeni kimyasal türlere geçiş olayı.
  4. (en)Reaction.
  5. (en)Reaction reaksiyon.
  6. (fr)Réaction

tepkime derecesi

  1. Kimyasal hızbilimde tepkimelerin, tepkenlerin derişimlerine bağlılıklarını göstermek için kullanılan bir bölümleme derecesi.

tepkime düzesi

  1. Bir tepkimenin hızını veren denklemde, hız katsayısından sonra kaç derişikliğin çarpıldığını bildiren sayı.
  2. (en)Order of reaction.
  3. (fr)Ordre d'une réaction

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tepkime derecesitepkime düzesitepkime grafiğitepkime hızıtepkime ısısıtepkime işlergesitepkime kabıtepkime mekanizmasıtepkimektepkimelitepkitepki anolojisitepki bobinitepki çekimitepki dolaşımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın