tasvirı fiil ne demek?

 1. Bk. ulaçlı birleşik eylem

ulaçlı birleşik eylem

 1. (Derleme., özel bileşik fiil, birleşmiş fiil, betimleme fiili, bileşik fiil) Türkçede -i'li veya -e'li ulaçla vermek, bilmek, durmak, kalmak, yazmak eylemlerinin birleşmesinden meydana gelen ve kavramda tezlik, yeterlik, sürerlik veya yakınlık bildiren birleşik eylem: Yapıvermek (yap-ı-ver-) , sevebilmek (sev-e-bil-) , sevedurmak (sev-e-dur-) , bakakalmak (bak-a-kal-) , düşeyazmak (düş-e-yaz-) vb.
 2. (en)Descriptive verb, compound verb.
 3. (fr)Verbe descriptif, verbe composé

tasvirı etnoloji

 1. Bk. betimsel budunbilim

tasvirı

 1. Tasvire dair, tasvirle ilgili. (Osmanlıca'da yazılışı: tasvirî)

fiil

 1. İş, davranış.
 2. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem.
 3. Bk. yüklem
 4. Bk. edim
 5. Bk. eylem
 6. (Fi'l) Müessirin te'siri. Amel, iş.
 7. (en)Verbal.
 8. (en)Deed.
 9. (en)Predicate.
 10. (en)Action.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tasvirı etnolojitasvirıtasvirtasvir edilentasvir etmektasvir gibitasvirattasvibtasvibattasvibentasvibkerdetasvigfiilfiil adıfiil ayrılığıfiil binası lahikalarıfiil bükünüfiil cezrifiil cümlesifiil çatısıfiil çekimifiil çekimi ekifiiizküf
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın