tasvirı etnoloji ne demek?

 1. Bk. betimsel budunbilim

betimsel budunbilim

 1. Türlü halkların özdeksel ve tinsel kültür öğelerini, kurumlarını dizgeli bir biçimde betimleyen budunbilim dalı.
 2. (en)Etnography.
 3. (fr)Etnographie

tasvirı

 1. Tasvire dair, tasvirle ilgili. (Osmanlıca'da yazılışı: tasvirî)

tasvirı fiil

 1. Bk. ulaçlı birleşik eylem

etnoloji

 1. Bkz. antropoloji
 2. İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat, ırk bilimi.
 3. (Yun. ethnos: millet; logos: bilim) Farklı insan ırkları, dağılımı, ilişkileri ve faaliyetleri ile uğraşan bilim dalı.
 4. Bk. budunbilim
 5. Yun. Kavimleri, ayrı dil ve ırktan toplumların hayat ve özelliklerini inceleyen ilim. Önce hristiyan misyonerleri dinlerini yaymak için kavimlerin özelliklerini öğrenme ihtiyacını duymuşlar ve onların zayıf damarlarından faydalanmayı düşünmüşlerdir. 19.yy.dan itibaren ilmi gaye ile araştırmalar yapılmıştır. Bugün siyasi ideolojiler yayılmak amacı ile, etnik, kavmi hususiyetler ve zaaflardan istifade ederler.
 6. (en)Ethnology.
 7. (al)Ethnologie
 8. (fr)Ethnologie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tasvirıtasvirı fiiltasvirtasvir edilentasvir etmektasvir gibitasvirattasvibtasvibattasvibentasvibkerdetasvigetnolojietnoloji atlaslarıetnolojiketnologetnolengüistetnolengüistiketnobotaniketnofarmakognozietnofarmakolojietnofarmasötiketnograf
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın