tapu kütüğü ne demek?

  1. Bir taşınmazın üstündeki hak ve yükümlülüklerin yazıldığı resmî kütük, tapu sicili.
  2. Bir kentte taşınmazların kimin olduğunu, niteliklerini, kentteki konumlarını, yerbölümlerinin ve bulundukları yapı adacıklarının sayısı ile birlikte gösteren, taşınmaz alım satımlarında, işlemin güvenilirliğini sağlamak için yararlanılan ve tapu yönetimlerince tutulan büyük defter.
  3. (en)Register of title deeds.

tapu kütüğünde belirtim

  1. Bir taşınmazın, kamulaştırılması vargısı verilmiş ya da bu taşınmaz üzerinde başkalarının kullanabileceği kimi yükümlenim hakları doğmuş ise, bunlarla ilgili bir açıklamanın, tapu kütüğüne yazılması.

tapu kütüğüne geçirme

  1. Bir kimsenin, bir taşınmazın iyesi olduğunu göstermek ve tapunun konusu olan taşınmazı, başkalarının saldırısına ya da ele geçirmesine karşı korumak için, tapu, tutu vb. belgelerle araçların devletçe tutulan bir kütüğe yazılması.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tapu kütüğünde belirtimtapu kütüğüne geçirmetaputapu memurutapu belgesitapu dairesitapu kaydıtapu kaydına şerh vermetapu memurutapu seneditaptap bolttap centertap dancetap dancerkütüğün açıklığıkütüğe geçirmekütüğe yazılı markakütüğe yazılmamış markakütüğe yazılmamış markanın korunmasıkütüğe yazılmış markanın iyesikütübkütübhanekütübhanei umumiyekütübi sittekütübü mensuhai semaviyye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın