tapu kaydına şerh verme ne demek?

 1. Bk. tapu kütüğünde belirtim

tapu kütüğünde belirtim

 1. Bir taşınmazın, kamulaştırılması vargısı verilmiş ya da bu taşınmaz üzerinde başkalarının kullanabileceği kimi yükümlenim hakları doğmuş ise, bunlarla ilgili bir açıklamanın, tapu kütüğüne yazılması.

tapu

 1. Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge.
 2. Işlerinin yürütüldüğü kuruluş.
 3. Tapu işlerinin yürütüldüğü kuruluş.
 4. Bir taşınmazın iyeliğinin, kimin olduğunu kanıtlamaya yarayan, iyeliğin sağladığı yetkileri kullanmaya olanak veren, tüzel bir değeri olan belge.
 5. (en)Title deed, deed of real estate.
 6. (en)Deed.
 7. (en)Land register.
 8. (en)Land registry.
 9. (en)Register office.
 10. (en)Deed office.

tapu memuru

 1. Tapu kütükçüsü, tapu kütüğü görevlisi.

şerh

 1. Açma, ayırma.
 2. Bir anlatım veya kitabı açıklama, yorumlama.
 3. Bir şeyi açıklamak amacıyla yazılmış kitap.
 4. Açık ve ayrıntılı anlatma.
 5. Açım. ~ etmek: açımlamak.
 6. Bk. yorum
 7. Bk. belirtim
 8. Bk. açımlama
 9. (en)Annotation.
 10. (en)Commentary.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

taputapu memurutapu belgesitapu dairesitapu kaydıtapu kütüğütapu kütüğünde belirtimtapu kütüğüne geçirmetapu memurutapu seneditaptap bolttap centertap dancetap dancerkaydını düşmekkaydını kapatmakkaydını silmekkaydını tutmakkaydını yapmakkaydı durdurkaydı hayatkaydı ıptal etkaydı silkaydıhayatkaydkayd ı hayat ile irad akdikayda alınan tutarlarkayda bağlı dışsatımkayda bağlı ihracat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın