kütübhanei umumiye ne demek?

  1. Umumi kütübhane. (Osmanlıca'da yazılışı: kütübhane-i umumiye)

kütübhane

  1. Kitapların bulunduğu salon veya bina.

kütüb

  1. (Kitab. C.) Kitablar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kütübhanekütübkütübi sittekütübü mensuhai semaviyyekütübü mukaddeseumumiyetumumiyetleumumiumumi afumumi araziumumi binalarumumi bir alanı özele çevirmekumumumum çıkmasıumum müdürumum müdürlükumuma açık olmaumuumu düzeyiumucuumudumuda düşmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın