tapu kütüğünde belirtim ne demek?

 1. Bir taşınmazın, kamulaştırılması vargısı verilmiş ya da bu taşınmaz üzerinde başkalarının kullanabileceği kimi yükümlenim hakları doğmuş ise, bunlarla ilgili bir açıklamanın, tapu kütüğüne yazılması.

tapu

 1. Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge.
 2. Işlerinin yürütüldüğü kuruluş.
 3. Tapu işlerinin yürütüldüğü kuruluş.
 4. Bir taşınmazın iyeliğinin, kimin olduğunu kanıtlamaya yarayan, iyeliğin sağladığı yetkileri kullanmaya olanak veren, tüzel bir değeri olan belge.
 5. (en)Title deed, deed of real estate.
 6. (en)Deed.
 7. (en)Land register.
 8. (en)Land registry.
 9. (en)Register office.
 10. (en)Deed office.

tapu memuru

 1. Tapu kütükçüsü, tapu kütüğü görevlisi.

belirtim

 1. Kamulaştırılması kararlaştırılan toprakların başka amaçlarla kullanılmasını, vurgunculuğa konu yapılmasını önlemek ve genel olarak taşınmazlar üzerinde başkalarının olan hakları belirtmek amacıyla, bu durumun, tapu kütüğüne işlenmesi.
 2. (en)Annotation.
 3. (en)Specification.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

taputapu memurutapu belgesitapu dairesitapu kaydıtapu kaydına şerh vermetapu kütüğütapu kütüğüne geçirmetapu memurutapu seneditaptap bolttap centertap dancetap dancerkütüğün açıklığıkütüğe geçirmekütüğe yazılı markakütüğe yazılmamış markakütüğe yazılmamış markanın korunmasıkütüğe yazılmış markanın iyesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın