kütübü mensuhai semaviyye ne demek?

  1. İslama ve bütün beşeriyyete gönderilen Kur'an-ı Kerim'den evvel eski peygamberlere gelen -Tevrat, İncil, Zebur- namlarındaki şimdi hükmü kalkmış olan mukaddes kitablar. (Osmanlıca'da yazılışı: kütüb-ü mensuha-i semaviyye)

kütübü mukaddese

  1. Mukaddes kitablar. (Osmanlıca'da yazılışı: kütüb-ü mukaddese)

kütübü münzele

  1. Vahiy ile Cenab-ı Hak tarafından indirilmiş, ihsan edilmiş mukaddes kitaplar.(... Kur'anı nazil eden Zat-ı Zülcelal, Mu'cizat-ı Ahmediye (A.S.M.) ile, Kur'an vahiy olduğunu gösterir; isbat eder. Ve nazil olan Kur'an dahi üstündeki i'caz ile gösterir ki; Arştan geliyor. Ve münzel-i aleyh olan Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) bidayet-i vahiydeki telaşı ve nüzul-i vahy vaktindeki vaziyet-i bihuşu ve herkesten ziyade Kur'ana karşı ihlas ve hürmeti gösteriyor ki; vahiy olup ezelden geliyor, O'na misafir oluyor. M.) (Osmanlıca'da yazılışı: kütüb-ü münzele)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kütübü mukaddesekütübü münzelekütübü salifekütübü semaviyyekütübü sittei had yyekütübü tevarihkütübkütübhanekütübhanei umumiyekütübi sittemensuhmensubmensubatmensubınmensubiyetmensubiyyetmensmens reamensamensafmensal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın