tahdit edici şey ne demek?

 1. (en)Limitation

limitation

 1. Had, sınır
 2. Tahdit, sınırlama
 3. Mahdut olma
 4. Sınırlanmış olma
 5. Tahdit edici şey
 6. Takyit, bağlı kılma, kayıtlama
 7. Kısıtlama

tahdit

 1. Sınırlama, çevreleme, çevresini daraltma.
 2. (en)Restriction.
 3. (en)Limitation.
 4. (en)Restraint.
 5. (en)Circumscription.
 6. (en)Delimitation.
 7. (en)Demarcation.
 8. (en)Absolute definition.
 9. (en)Determination.
 10. (en)Restraining.

tahdit etmek

 1. Sınırlamak.
 2. (en)To limit.
 3. (en)To restrict.
 4. (en)To delimit.
 5. (en)To demarcate.
 6. (en)Astrict.
 7. (en)Contain.
 8. (en)Determine.

edc

 1. electronic diesel control

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tahdittahdit etmektahditahdibtahdictahdidtahdidattahdııışııı nimettahtahataha suresitahabtahabbutedici ismiedictedict buyrukedictaledictallyediedi grup adıedi party nameedi yitimiedib
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın