tahdııışııı nimet ne demek?

 1. Cenab-I Hakk'a karşı şükrünü eda etmek ve teşekkür etmek maksadiyle nail olduğu nimeti anlatmak, onunla sevincini ve şükrünü bildirmek. (Bak: Küfran-ı ni'met)(Bazan tevazu', küfran-ı ni'meti istilzam ediyor, belki küfran-ı ni'met olur. Bazan da tahdis-i ni'met, iftihar olur. İkisi de zarardır. Bunun çare-i yeganesi ki; ne küfran-ı ni'met çıksın, ne de iftihar olsun. Meziyet ve kemalatları ikrar edip, fakat temellük etmiyerek, Mün'im-i Hakiki'nin eser-i in'amı olarak göstermektir. Mesela: Nasılki murassa' ve müzeyyen bir elbise-i fahireyi biri sana giydirse ve onunla çok güzelleşsen, halk sana dese: "Maşaallah çok güzelsin, çok güzelleştin. "Eğer sen tevazu'karane desen: "Haşa!.. Ben neyim, hiç. Bu nedir; nerede güzellik?" O vakit küfran-ı ni'met olur ve hulleyi sana giydiren mahir san'atkara karşı hürmetsizlik olur. Eğer müftehirane desen: "Evet ben çok güzelim, benim gibi güzel nerede var, benim gibi birini gösteriniz... "O vakit, mağrurane bir fahirdir.İşte, fahirden, küfrandan kurtulmak için demeli ki: "Evet ben güzelleştim, fakat güzellik libasındır ve dolayısiyle libası bana giydirenindir; benim değildir." M.) (Osmanlıca'da yazılışı: tahd--ııış-ııı-- nimet)

nimet

 1. Osmanlıca'da yazılışı: ni'met.
 2. İyilik, lütuf, ihsan.
 3. Yaşamak için gerekli her şey.
 4. Yiyecek içecek, özellikle ekmek.
 5. Yararlanılan imkân.
 6. Azık, yiyeceğe, içeceğe dair şeyler.
 7. İyilik, bağış, lütuf.
 8. Mutluluk, saadet.
 9. Hidayet.
 10. (en)Blessing.

nimet hakkı

 1. Yenilen, içilen şeyler üstüne yemin sözü

nimet

 1. Osmanlıca'da yazılışı: ni'met.
 2. İyilik, lütuf, ihsan.
 3. Yaşamak için gerekli her şey.
 4. Yiyecek içecek, özellikle ekmek.
 5. Yararlanılan imkân.
 6. Azık, yiyeceğe, içeceğe dair şeyler.
 7. İyilik, bağış, lütuf.
 8. Mutluluk, saadet.
 9. Hidayet.
 10. (en)Blessing.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nimetnimet hakkınimeti ayağıyla tepmeknimeti ilahiyenimetşinasnimetullahnimenime nimenimei ruznimel matlubnimel mevlanimnim ilahnim şeffafnimalnimar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın