edici ismi ne demek?

  1. Kendisinden herhangi bir eylem çıkan kimseyi veya şeyi anlatan kelime. Yazıcı, Okuyucu gibi.
  2. (fr)Nom d'agent

edict

  1. Tebliğ
  2. Ferman
  3. Bildiri
  4. Emir

edict buyruk

  1. Irade

sm

  1. Samaryum'un simgesi.
  2. (en)[SM (sado masochism) ] combination of sadism and masochism, use of violence and the giving or receiving of pain to realize sexual fantasies.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

edictedict buyrukedictaledictallyediedi grup adıedi party nameedi yitimiedibismi aletismi azamismi bilinmeyen yazarismi cinsismi failismi geçmekismi hassismi işaretismi mefulismi mensubismism i adetism i basitism i cemiism i cins
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın