taşınmaz mallar karşılığı öndelik ne demek?

 1. Yapı, yer, makine ve benzeri durağan değerler üzerindeki iyelikler tutulanarak verilen borç paralar.
 2. Bu kuralla yapılan öndelik ödemeleri.
 3. (en)Advanceon real property.
 4. (fr)Avance sur des immeubles

taşınmaz

 1. Taşınamayan.
 2. Ev, tarla vb. taşınamayan (mülk), gayrimenkul.
 3. Ev, arsa, bahçe vb. taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı.
 4. Gayr-i menkul. ~ kütüğü: gayr-i menkul sicilli, tapu sicilli (bk. tapu kütüğü).
 5. Toplum yararı amacıyla getirilmiş sınırlamalar dışında, iyelerine, bunları diledikleri gibi kullanma hakkı veren toprak ve yapılar.
 6. (en)Unmovable.
 7. (en)Real.
 8. (en)Real property.
 9. (en)Immovable property.
 10. (en)Real chattels.

taşınmaz belgeleri

 1. Bedelleri, inşa edilecek veya edilmekte olan taşınmazların finansmanında kullanılmak üzere çıkardıkları, değerleri birbirine eşit ve hamiline yazılı menkul değer.
 2. (en)Real estate certificates.

mallar

 1. Emvâl.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

taşınmaztaşınmaz belgeleritaşınmaz belgeleri piyasasıtaşınmaz kredisitaşınmaz maltaşınmaz mal ipoteğitaşınmaz mal saycasıtaşınmaz mal tutusutaşınmaz mallartaşınmaz mülktaşınmataşınma günütaşınmaktaşınmamaktaşınmayacak olan verimallarmallardmalları değerlendirmemalları saymakmalların güvenirliği düşünüsümalların orijinalliği fikrimalların teminatı fikrimallarının tümünü satmakmallanmamallanmakmallmalmal adama hem dost, hem düşmandırmal aktarımımal alıcısımal alındısı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın